Συνάντηση των εταίρων του project ‘Creativity’ στην Αυστρία

Νωρίτερα μέσα στο 2022, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο, η ομάδα του Creativity διεξήγαγε μια σειρά από εντατικά βιωματικά εργαστήρια στη Σιένα (Ιταλία) και στο Λέστερ (Ηνωμένα Βασίλειο). Το Νοέμβριο του 2022 (22-23/11) οι εταίροι συναντήθηκαν στην Αυστρία, και συγκεκριμένα στo Sclierbach της Άνω Αυστρίας, για να συζητήσουν σχετικά με την καλύτερη δυνατή μέθοδο οργάνωσης και προβολής του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί ως τώρα στο project. Έχοντας ως βασική προτεραιότητα  τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι εταίροι συζήτησαν το σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (η οποία είναι υπό κατασκευή), όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό και οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύντομα διαδικτυακά μαθήματα.