NAR_SPI

ΣΥΝΟΨΗ NAR_SPI (Narrative Resources for Socio-Professional Inclusion)
(Αφηγηματικά εκπαιδευτικά μέσα με στόχο την κοινωνική και κοινωνική ενσωμάτωση)

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος NAR_SPI είναι η ανάσχεση της έλλειψης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μέσων ανοικτής πρόσβασης, ώστε να υποστηρίζονται όλοι όσοι πλήττονται από τον κοινωνικό και επαγγελματικό   αποκλεισμό.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία μαθημάτων τα οποία στοχεύουν στην επιμόρφωση των εργαζομένων στον κλάδο της επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης δίνοντας έμμφαση στη χρήση ψηφιακών αφηγηματικών εργαλείων διδασκαλίας (digital storytelling).

Μέσα από τα αφηγηματικά εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και από τις μεθόδους της ορθής τους εφαρμογής, σκοπεύουμε να προωθήσουμε την αποτελεσματική χρήση από τους φορείς που εργάζονται για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση (SPI) των δικαιούχων σε διαφορετικά περιβάλλοντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται πάνω στην αρχή του ό,τι μία δικαιότερη και αποτελεσματικότερη δράση σε σχέση με την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση οφείλει να βασίζεται στην καλύτερη κατανόηση των συναφών κοινωνικών και οικονομικών περιβαλλόντων, εντός των οποίων λειτουργούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό. Ο σκοπός αυτός προϋποθέτει και μία καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών καταστάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό, αλλά και με την αγορά εργασίας.     Ο αντικειμενικός σκοπός είναι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες του κλάδου να λάβουν μία καλύτερη καθοδήγηση και μία αποτελεσματικότερη διά βίου εκπαίδευση. Για να το επιτύχουν αυτό, χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο εργαλείο εκπαίδευσης, σύμφωνο με τις ικανότητες τους και τις ανάγκες τους, γεγονός, το οποίο προϋποθέτει ότι θα έχουν ήδη λάβει επιστημονική τεχνογνωσία, σχετιζόμενη με το επάγγελμα τους. Αυτό θα οδηγήσει, σε βάθος χρόνου, σε καλύτερες και ποιοτικότερες ευκαιρίες πρόσληψης για όλους όσους πλήττονται από την ανεργία.

Η ΟΜΑΔΑ

Ο Σπύρος Κόκκοτας σπούδασε νομικά στην Ελλάδα (Πτυχίο Νομικής 1994), και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (1995), και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (2006), με τίτλο “The Contradictions of Labour and the Legal Regulation of Employment”, στο οποίο διαπραγματεύεται την Φιλοσοφία του Δικαίου, την Κοινωνιολογία του Δικαίου, το Εργασιακό Δίκαιο, και τις εργασιακές σχέσεις. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM project. Είναι συνεκδότης του ψηφιακού βιβλίου “Storytelling in Science Education-Experiences and Perspectives”, το οποίο ήταν  απότοκο της εμπειρίας αυτού του προγράμματος.  Μέχρι στιγμής έχει συντονίσει επιτυχώς δύο ευρωπαϊκά προγράμματα για λογαρισμό της Research Paths (STEM4youth & NARSPI)  Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά  από το 2000 και  ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις, στο ενοχικό δίκαιο, και το εταιρικό δίκαιο.

O Αθανάσιος Βέρδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και διδακτορικού διπλώματος από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ειδικεύεται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες για την σχολική αποτελεσματικότητα, την παραπαιδεία, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα, την ανάλυση κατά Rasch και τις φαινομενολογικές και εθνογραφικές μεθόδους στην εκπαιδευτική έρευνα.

Ο Μιχάλης Κασούτας διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από το 2008 έως σήμερα). Το 2010, κατόπιν πρόσκλησης, ολοκλήρωσε με επιτυχία το κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικής ανταλλαγής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Η.Π.Α. (International Visitor Leadership Program – IVLP) στο αντικείμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Το 2013 διετέλεσε Εκπαιδευτικός Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι διδάκτορας στο πεδίο «Αξιολόγηση και Εκπαίδευση: Το Μοντέλο Αξιολόγησης της Στοχαστικοκριτικής Σκέψης», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην ψυχολογία -BSc(Hons)Psychology- στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (Open University, Milton Keynes, UK) καθώς και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Δημοσίευσε άρθρα σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM (Storytelling @Teaching Method) Comenius Project και σχεδίασε με συνεργάτες τα δύο μαθήματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, τα οποία δημοσιεύθηκαν στoν ιστόχωρο του προγράμματος καθώς και στο STEM4youth. Παράλληλα διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.