STEM4you(th)

STEM4you(th) Σύνοψη

Το πρόγραμμα STEM4you(th) στοχεύει στην δημιουργία μιας σειράς διεπιστημονικών μαθημάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την εξοικείωση των νέων, και ιδιαίτερα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των ηλικιών 14-19 ετών, με τους κύριους κλάδους του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) με στόχο την υποστήριξη αλλά και την παραγωγή κινήτρων, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι να ακολουθήσουν καριέρες που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες.

Το περιεχόμενο του προγράμματος οργανώνεται πάνω στην βάση 6 κλάδων του STEM: των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Χημείας, της Μηχανολογίας και της Ιατρικής. Για κάθε έναν κλάδο θα παρουσιάζονται 7-9 προκλήσεις,  μέσα από την πρακτική τους εφαρμογή τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στο εκπαιδευτικό έργο. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι συγκεκριμένες δεξιότητες και γνωστικές ικανότητες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από  το STEM καθώς και o συσχετισμός τους με τις σύγχρονες και τις μελλοντικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα STEM4You(th) προσφέρει μία συνολική θεώρηση των κλάδων του STEM  αλλά και των εργασιακών χαρακτηριστικών τα οποία σχετίζονται με αυτούς τους κλάδους, στοχεύοντας στο να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να κάνουν συνειδητές επιλογές για το μέλλον τους (σχετικά με το αντικείμενο και το πεδίο των σπουδών τους και την τελική απόφαση για την εκλογή της σταδιοδρομίας τους).

Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος STEM4you(th) είναι:

– Ένας διεπιστημονικός οδηγός, ο οποίος αναπτύσσεται  ώστε να είναι συμβατός με πολλαπλούς διαύλους αξιοποίησης (τυπική εκπαίδευση: εξω-σχολικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση, άτυπη εκπαίδευση: φεστιβάλ επιστήμης, διαλέξεις οργανωμένες από πανεπιστήμια, ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακό υλικό αυτοδιδασκαλίας).

– Τυπικές και άτυπες μεθοδολογίες και εργαλεία, προσαρμοσμένες για να παρουσιάσουν τις επιστημονικές προκλήσεις με ελκυστικό τρόπο (μάθηση μέσω του πειραματισμού, μάθηση μέσω του παιχνιδιού, Επιστήμη του Πολίτη στα σχολεία).

– Εισηγήσεις για τις αρτιότερες εκπαιδευτικές πρακτικές του προγράμματος STEM, και για τα επίσημα σχολικά προγράμματα (νέο υλικό για την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

– Σχεδιασμός για την εκμετάλλευση σε ευρεία κλίμακα των αποτελεσμάτων του προγράμματος από  ψηφιακές επιστημονικές κοινότητες, (όπως η SCIENTIX), από εκπαιδευτικά δίκτυα, από οργανώσεις εκπαιδευτικών, και από δίκτυα εταίρων.

Το πρόγραμμα STEM4you(th) αποτελείται από μία  ισχυρή κοινοπραξία, με εμπειρία στις παιδαγωγικές μεθοδολογίες, την οικονομική έρευνα και την έρευνα κοινωνικού περιεχομένου.

STEM4youth ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

H Research Paths ανέπτυξε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος STEM4youth ένα μάθημα αστρονομίας βασισμένο στις αρχές του STEM

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Μαθήματος

 • Να αναπτύξει 10 μαθήματα αστρονομίας τα οποία απευθύνονται σε μαθητές 14-15 ετών
 • Να αυξήσει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των φοιτητών για την αστρονομία
 • Να βοηθήσει του μαθητές ώστε να βελτιώσουν τις επιστημονικές τους δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους
 • Να προωθήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία της αστρονομίας
 • Να αναπτύξει τη συναισθηματική κατανόηση των μαθητών μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η αφήγηση ιστοριών (storytelling)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το μάθημα της αστρονομίας αποτελείται από:

 • Τρία μαθήματα που εισάγουν τους μαθητές σε γενικά αστρονομικά θέματα, όπως η ιστορία των θεωριών σχετικά με το σύμπαν και η δομή του ηλιακού συστήματος.
 • Τέσσερα μαθήματα που ασχολούνται με ερωτήματα που αφορούν την εξερεύνηση του διαστήματος αλλά και με ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη ζωή μας (πχ Πώς έγινε η κατασκευή των διαστημικών σκαφών και των δορυφόρων, πώς επηρεάζουν οι δορυφόροι τις ζωές μας, πόσο σημαντικό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου για τη ζωή)
 • Τρία μαθήματα που εισάγουν τους μαθητές σε ορισμένες από τις βασικές έννοιες της επιστημολογίας, όπως η έννοια του επιστημονικού νόμου και η έννοια και η εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου.

To μάθημα της αστρονομίας καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί στα πλαίσια του STEM4You(th) έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://olcms.stem4youth.pl/discipline

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

1. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/63

2. ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/69

3. O HΛΙΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/77

4. TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/68

5. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/70

6. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/78

7. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙI

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/81

8. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ I – ΒΑΡΥΤΗΤA

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/67

9. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ – ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/66

10. Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/79

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με πρακτικά. Ενδεικτικά:

 1. Στεφανίδης K., Μπαμπασίδης Γ., Πάνου E., Βέρδης A., Κασούτας, Μ., Παπασπύρου, Π. & Κόκκοτας Σ. “The STEM4youth project: The Astronomy course” στα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός», 28-29 Απριλίου 2018, Αθήνα.
  Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.1302374
  link: https://zenodo.org/record/1302374#.XBbbGFwzZPY
 1. Βέρδης A., Κόκκοτας Σ. & Πάνου E. “Rasch analysis of a collection of astronomy items”, στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,11-13 Μαΐου 2018, Αθήνα.
  Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.1469846
  link: https://zenodo.org/record/1469846#.XBbby1wzZPY
 1. Πάνου , Στεφανίδης K., Μπαμπασίδης Γ., Βέρδης A., Κόκκοτας Σ., Παπασπύρου Π., Κασούτας Μ. & Μουσάς Ξ. “Astronomy in Greece’s secondary education: The STEM4you(th) project”, στα Πρακτικά του 10ου Jubilee Διεθνούς Συνεδρίου της Βαλκανικής Ένωσης Φυσικής, 26–30 Αυγούστου 2018, Σόφια, Βουλγαρία.
  Doi: https://doi.org/10.1063/1.5099029
  link: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5099029

Η ΟΜΑΔΑ

Ο Σπύρος Κόκκοτας σπούδασε νομικά στην Ελλάδα (Πτυχίο Νομικής 1994), και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (1995), και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (2006), με τίτλο “The Contradictions of Labour and the Legal Regulation of Employment”, στο οποίο διαπραγματεύεται την Φιλοσοφία του Δικαίου, την Κοινωνιολογία του Δικαίου, το Εργασιακό Δίκαιο, και τις εργασιακές σχέσεις. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM project. Είναι συνεκδότης του ψηφιακού βιβλίου “Storytelling in Science Education-Experiences and Perspectives”, το οποίο ήταν  απότοκο της εμπειρίας αυτού του προγράμματος.  Μέχρι στιγμής έχει συντονίσει επιτυχώς δύο ευρωπαϊκά προγράμματα για λογαρισμό της Research Paths (STEM4youth & NARSPI)  Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά  από το 2000 και  ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις, στο ενοχικό δίκαιο, και το εταιρικό δίκαιο.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ4Πειραιά. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική φυσικών Επιστημών, (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 1996) μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική και διδακτική έρευνα, με θέμα διπλωματικής εργασίας: “ Διδασκαλία φυσικής και υπολογιστές στην Εκπαίδευση” (διετές Μεταπτυχιακό, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο, 1985 – 87) καθώς και πτυχίου φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1977). Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων ενώ έχει εργασθεί επί μακρόν σε διάφορα προγράμματα ως επιμορφωτής καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Μπαμπασίδης διδάσκει ως καθηγητής στο 20ο Δημόσιο Γυμνάσιο Αθηνών, Ελλάδα. Έλαβε την διδακτορική του διατριβή από τον Τομέα της Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο των Παρισίων (Paris Observatory), το 2012. Εργάζεται εντατικά με βάση τα δεδομένα από την αποστολή Cassini-Huygens, σε κοινή συνεργασία μεταξύ της ΝΑΣΑ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (NASA/ESA), και συνεχίζει να συνεισφέρει στην Πλανητική Επιστήμη. Συμμετείχε ενεργά σε δύο προγράμματα Grundtvig – Lifelong Learning Program projects: στο πρόγραμμα AURORA POLARIS – Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors (2008-1-GB2-GRU06-00100), μεταξύ των ετών 2008 και 2010, και στο πρόγραμμα ESTA – European Storytelling Through Arts (2009-1-GB2-GRU06-01645), μεταξύ των ετών 2009 και 2011.

Η Ευαγγελία Πάνου είναι καθηγήτρια Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2008. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006) και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008) και στην “Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων” από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010). Το 2016 έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή της επικεντρώνεται στην ακρίβεια μέτρησης χρονικών διαστημάτων με αστρονομικά όργανα κατά την αρχαιότητα (από αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα, από επιτόπιες μετρήσεις σε αρχαία ελληνικά μαρμάρινα ηλιακά ωρολόγια που φυλάσσονται σε Αρχαιολογικά Μουσεία και στο ωρολόγιο του Ανδρόνικου Κυρρήστου (Πύργος των Ανέμων) στην Αθήνα) και σε προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για καθηγητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν θέματα που σχετίζονται με τα αρχαία ελληνικά ηλιακά ωρολόγια, όπως και άλλα αστρονομικά ζητήματα, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στηρίζονται στη διερευνητική μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το έργο της δημοσιεύθηκε σε ερευνητικά περιοδικά και παρουσιάστηκε σε συνέδρια. Τα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται στις θεματικές της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών, της Αρχαιοαστρονομίας, της Αρχαίας Τεχνολογίας, της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη διδακτική της αστρονομίας.

O Αθανάσιος Βέρδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και διδακτορικού διπλώματος από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ειδικεύεται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες για την σχολική αποτελεσματικότητα, την παραπαιδεία, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα, την ανάλυση κατά Rasch και τις φαινομενολογικές και εθνογραφικές μεθόδους στην εκπαιδευτική έρευνα.

Ο Μιχάλης Κασούτας διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από το 2008 έως σήμερα). Το 2010, κατόπιν πρόσκλησης, ολοκλήρωσε με επιτυχία το κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικής ανταλλαγής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Η.Π.Α. (International Visitor Leadership Program – IVLP) στο αντικείμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Το 2013 διετέλεσε Εκπαιδευτικός Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι διδάκτορας στο πεδίο «Αξιολόγηση και Εκπαίδευση: Το Μοντέλο Αξιολόγησης της Στοχαστικοκριτικής Σκέψης», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην ψυχολογία -BSc(Hons)Psychology- στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (Open University, Milton Keynes, UK) καθώς και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Δημοσίευσε άρθρα σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM (Storytelling @Teaching Method) Comenius Project και σχεδίασε με συνεργάτες τα δύο μαθήματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, τα οποία δημοσιεύθηκαν στoν ιστόχωρο του προγράμματος καθώς και στο STEM4youth. Παράλληλα διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Ο Παναγιώτης Παπασπύρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και υποψήφιος διδάκτορας στον ίδιο τομέα, με θέμα τις ελληνικές επιρροές στο έργο του Johannes Kepler. Ειδικεύεται στην Επιστημολογία και Ιστορία της Επιστήμης. Ομιλεί και γράφει την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Είναι κάτοχος του διπλώματος του μεταφραστή στην Γερμανική από το Ινστιτούτο Goethe, και στην Αγγλική από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Εργάστηκε ως επιβλέπων στια Εργαστήρια Φυσικής του Τμήματος Φυσικής, και στο Εργαστήριο Φυσικής για το Τμήμα της Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και ημερίδες. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και σε πρακτικά συνεδρίων.