Η ομάδα

Ο Καθηγητής Πάνος Κόκκοτας (1936-2015) υπήρξε ο ιδρυτής της Research Paths.

panos_-kokkotas_1Ο Πάνος Κόκκοτας υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική με εργαλεία πολυμέσων (ακουστικά, οπτικά, κ.ο.κ.), και Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση, τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Έλαβε πτυχίο της Φυσικής από την Φυσικομαθηματική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε μεταπτυχιακό και στη συνέχεια διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας. Δίδαξε Φυσικές Επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ασχολήθηκε εκτεταμένα ως με τη διδακτική τόσο ως σχολικός σύμβουλος φυσικής όσο και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος.

Τα ύστερα ακαδημαϊκά του συγγράμματα καλύπτουν τις θεματικές της επιστημονικής εκπαίδευσης και της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στην διδασκαλία και την μάθηση, και συμπεριλαμβάνουν την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ι (Αθήνα, 2000), και την Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ-Η Κονστρουκτιβιστική Προσέγγιση στην Διδασκαλία και Μάθηση των Επιστημών (Αθήνα, 2002). Επίσης, επιμελήθηκε το σύγγραμμα Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες (Αθήνα, 2000),όπως και την Ελληνική μετάφραση του συγγράμματος Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η Μάθηση του Clive Sutton, (Αθήνα, 2002), και του συγγράμματος Οικο-δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών των Driver κ.ά. (Αθήνα, 2000). Συνέγραψε επιστημονικά συγγράμματα για φοιτητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν για διδασκαλία σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ακόμη, υπήρξε ο συντονιστής τριών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) “The MAP project: A teacher training program based on Science education and history of science” β) “Science Teacher e-Training (STeT) Project – Teaching Science using case studies from the History of Science”, το οποίο στόχευσε στον εμπλουτισμό της ποιότητας της Επιστημονικής Εκπαίδευσης, μέσα από τη χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών γ) S@TM:Storytelling Teaching Model. A contribution to Science Teachers’ Professional Development www.science-story-telling.eu, ένα πρόγραμμα Comenius, το οποίο βασίστηκε στην χρήση της αφήγησης ως διδακτικού εργαλείου για την Διδακτική των Επιστημών. Ο Πάνος Κόκκοτας συμμετείχε και στο πρόγραμμα ENKDIST (European Network for Knowledge diffusion of Digital Storytelling), ένα πρόγραμμα KA3  του προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συντόνισε 13 Εθνικά Προγράμματα για την Διδακτική και Εκπαίδευση των Επιστημών, τα οποία συγχρηματοδότήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος.

Η ΟΜΑΔΑ

Ο Σπύρος Κόκκοτας σπούδασε νομικά στην Ελλάδα (Πτυχίο Νομικής 1994), και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (1995), και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (2006), με τίτλο “The Contradictions of Labour and the Legal Regulation of Employment”, στο οποίο διαπραγματεύεται την Φιλοσοφία του Δικαίου, την Κοινωνιολογία του Δικαίου, το Εργασιακό Δίκαιο, και τις εργασιακές σχέσεις. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM project. Είναι συνεκδότης του ψηφιακού βιβλίου “Storytelling in Science Education-Experiences and Perspectives”, το οποίο ήταν  απότοκο της εμπειρίας αυτού του προγράμματος.  Μέχρι στιγμής έχει συντονίσει επιτυχώς δύο ευρωπαϊκά προγράμματα για λογαρισμό της Research Paths (STEM4youth & NARSPI)  Είναι δικηγόρος στο δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά  από το 2000 και  ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις, στο ενοχικό δίκαιο, και το εταιρικό δίκαιο.

H Νεφέλη Αναγνωστοπούλου είναι συντηρήτρια έργων τέχνης. Έχει ένα δίπλωμα Ι.Ε.Κ. στη συντήρηση αρχαιολογικών υλικών (Αθήνα, Ελλάδα), ένα δίπλωμα Ι.Ε.Κ. στη συντήρηση έργων τέχνης και πτυχίο BA(Hons) του πανεπιστημίου Camberwell College of Arts, London στη συντήρηση αρχειακού υλικού και χαρτιού. Έχει επιμορφωθεί στη μουσειακή εκπαίδευση. Συνεχίζει τις σπουδές της προκείμενου να αποχτήσει πτυχίο στις «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως συντηρήτρια από το 2001 και έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορα υλικά και τεχνικές. Έχει εργαστεί σε έργα μεγάλης σημασίας όπως η συντήρηση του ιστορικού κτηρίου του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα, Ελλάδα. Οι τομείς δραστηριοποίησής της είναι η συντήρηση, η μουσειακή εκπαίδευση και οι εικαστικές τέχνες.

O Αθανάσιος Βέρδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και διδακτορικού διπλώματος από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ειδικεύεται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες για την σχολική αποτελεσματικότητα, την παραπαιδεία, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ιεραρχικά γραμμικά μοντέλα, την ανάλυση κατά Rasch και τις φαινομενολογικές και εθνογραφικές μεθόδους στην εκπαιδευτική έρευνα.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ4Πειραιά. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική φυσικών Επιστημών, (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 1996) μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική και διδακτική έρευνα, με θέμα διπλωματικής εργασίας: “ Διδασκαλία φυσικής και υπολογιστές στην Εκπαίδευση” (διετές Μεταπτυχιακό, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο, 1985 – 87) καθώς και πτυχίου φυσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1977). Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων ενώ έχει εργασθεί επί μακρόν σε διάφορα προγράμματα ως επιμορφωτής καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Μπαμπασίδης διδάσκει ως καθηγητής στο 20ο Δημόσιο Γυμνάσιο Αθηνών, Ελλάδα. Έλαβε την διδακτορική του διατριβή από τον Τομέα της Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο των Παρισίων (Paris Observatory), το 2012. Εργάζεται εντατικά με βάση τα δεδομένα από την αποστολή Cassini-Huygens, σε κοινή συνεργασία μεταξύ της ΝΑΣΑ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (NASA/ESA), και συνεχίζει να συνεισφέρει στην Πλανητική Επιστήμη. Συμμετείχε ενεργά σε δύο προγράμματα Grundtvig – Lifelong Learning Program projects: στο πρόγραμμα AURORA POLARIS – Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors (2008-1-GB2-GRU06-00100), μεταξύ των ετών 2008 και 2010, και στο πρόγραμμα ESTA – European Storytelling Through Arts (2009-1-GB2-GRU06-01645), μεταξύ των ετών 2009 και 2011.

Η Ευαγγελία Πάνου είναι καθηγήτρια Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2008. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006) και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008) και στην “Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων” από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010). Το 2016 έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή της επικεντρώνεται στην ακρίβεια μέτρησης χρονικών διαστημάτων με αστρονομικά όργανα κατά την αρχαιότητα (από αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα, από επιτόπιες μετρήσεις σε αρχαία ελληνικά μαρμάρινα ηλιακά ωρολόγια που φυλάσσονται σε Αρχαιολογικά Μουσεία και στο ωρολόγιο του Ανδρόνικου Κυρρήστου (Πύργος των Ανέμων) στην Αθήνα) και σε προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες για καθηγητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν θέματα που σχετίζονται με τα αρχαία ελληνικά ηλιακά ωρολόγια, όπως και άλλα αστρονομικά ζητήματα, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στηρίζονται στη διερευνητική μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το έργο της δημοσιεύθηκε σε ερευνητικά περιοδικά και παρουσιάστηκε σε συνέδρια. Τα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται στις θεματικές της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών, της Αρχαιοαστρονομίας, της Αρχαίας Τεχνολογίας, της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη διδακτική της αστρονομίας.

Ο Μιχάλης Κασούτας διδάσκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από το 2008 έως σήμερα). Το 2010, κατόπιν πρόσκλησης, ολοκλήρωσε με επιτυχία το κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικής ανταλλαγής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Η.Π.Α. (International Visitor Leadership Program – IVLP) στο αντικείμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Το 2013 διετέλεσε Εκπαιδευτικός Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι διδάκτορας στο πεδίο «Αξιολόγηση και Εκπαίδευση: Το Μοντέλο Αξιολόγησης της Στοχαστικοκριτικής Σκέψης», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρώσει βασικές σπουδές στην ψυχολογία -BSc(Hons)Psychology- στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (Open University, Milton Keynes, UK) καθώς και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Δημοσίευσε άρθρα σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε στο πρόγραμμα S@TM (Storytelling @Teaching Method) Comenius Project και σχεδίασε με συνεργάτες τα δύο μαθήματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, τα οποία δημοσιεύθηκαν στoν ιστόχωρο του προγράμματος καθώς και στο STEM4youth. Παράλληλα διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Ο Παναγιώτης Παπασπύρου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και υποψήφιος διδάκτορας στον ίδιο τομέα, με θέμα τις ελληνικές επιρροές στο έργο του Johannes Kepler. Ειδικεύεται στην Επιστημολογία και Ιστορία της Επιστήμης. Ομιλεί και γράφει την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Είναι κάτοχος του διπλώματος του μεταφραστή στην Γερμανική από το Ινστιτούτο Goethe, και στην Αγγλική από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Εργάστηκε ως επιβλέπων στια Εργαστήρια Φυσικής του Τμήματος Φυσικής, και στο Εργαστήριο Φυσικής για το Τμήμα της Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχε ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και ημερίδες. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και σε πρακτικά συνεδρίων.