Σχετικά μ’ εμάς

H RESEARCH PATHS είναι μια νέα μη-κερδοσκοπική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και του πολιτισμού. Ο σκοπός της είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της διαρκούς έρευνας και η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η RESEARCH PATHS ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να παράσχει μια πλατφόρμα και να δημιουργήσει ένα δίκτυο εξαιρετικά καταρτισμένων ανθρώπων (ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και διδακτόρων) οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους και να συμμετάσχουν σε συνεργατικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της η RESEARCH PATHS συμμετέχει σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα προσφέροντας υπηρεσίας έρευνας, συμβουλευτικής & διοίκησης. Για να επεκτείνει το επαγγελματικό της πεδίο η RESEARCH PATHS συνεργάζεται με σημαντικά ευρωπαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την προαγωγή των επιστημονικών και πολιτιστικών ιδεών.