Συνάντηση και εργαστήριο κατάρτισης του CERTIFY στη Ρώμη

This image has an empty alt attribute; its file name is Research_Paths-image-5-1200x161.png

 Οι εταίροι του Certify  συναντήθηκαν δια ζώσης στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στη Ρώμη. Η συνάντηση – η οποία φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Luigi Sturzo, είχε ως κύριο θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή στην πράξη της «εφαρμογής ψηφιακής αφήγησης», η οποία αναπτύχθηκε από το Βέλγο εταίρο ATIT.  

  Επίσης, στη Ρώμη διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Luigi Sturzo από τις 17 έως τις 22  Σεπτεμβρίου 2021 το δεύτερο βιωματικό εργαστήριο κατάρτισης για την ομάδα καταρτιζόμενων του Certify. Το αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν το mentoring και συγκεκριμένα πώς οι τεχνικές του mentoring μπορούν να βοηθήσουν όσους αναζητούν εργασία  στο να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιογραφικό βίντεο, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας.