Η φυσική μαγεύει

Φωτογραφίες από περίπτερο της RESEARCH PATHS για το πρόγραμμα STEM4You(th) στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Η Φυσική Μαγεύει»