Ενημέρωση για το πρόγραμμα SOLIS

Την 1η Φεβρουαρίου 2022, οι εταίροι του προγράμματος SOLIS Erasmus+ συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Loughborough του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα SOLIS δημιουργεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με ενότητες για την προώθηση της ευημερίας, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας στα σχολεία, καθώς και μια διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Στο επίκεντρο του προγράμματος SOLIS είναι η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης με πάνω από 80 ψηφιακές ιστορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες του SOLIS να σχεδιάσουν από κοινού, να προσαρμόσουν και να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία της Ψηφιακής Αφήγησης μαζί με εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής τάξης/του εκπαιδευτικού πλαισίου. Αυτές οι δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μαθησιακών δραστηριοτήτων το 2021, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλες τις χώρες εταίρους. Οι ψηφιακές αφηγήσεις δημιουργούνται από μαθητές/τριες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και την Ελλάδα υπό την καθοδήγηση επιμορφούμενων συνεργατών. Η Ψηφιακή Αφήγηση είναι μια βασική μεθοδολογία των προσεγγίσεων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που παρουσιάζονται από το πρόγραμμα SOLIS, η οποία λειτουργεί ως μέθοδος προβληματισμού, έκφρασης, κατανόησης και ανάπτυξης για τους εμπλεκόμενους μαθητές/τριες, ευαισθητοποιώντας τους για τα αναδυόμενα θέματα της συμπερίληψης και της ευημερίας. Η μεθοδολογία της Ψηφιακής Αφήγησης ενισχύει επίσης την αυτοπεποίθησή τους και τους παρέχει πρόσθετες ψηφιακές δεξιότητες.

Στην συνάντηση των εταίρων του SOLIS στο Πανεπιστήμιο του Loughborough βιντεοσκοπήθηκε το πρώτο μέρος των «ενοτήτων μικρομάθησης» μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχοντας έτσι μία εστιασμένη, διεισδυτική ματιά στη συμπερίληψη, τις συγκρούσεις, τα ψηφιακά μέσα, τον εκφοβισμό και τον σεβασμό. Το περιεχόμενο των βίντεο θα είναι διαθέσιμο μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος SOLIS, όπως και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και η διαδικτυακή πύλη. Μία ερώτηση που τίθεται ως παράδειγμα στην πλατφόρμα είναι: «Ποια είναι η σύγκρουση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί/να επιλυθεί;» Μια ενδιαφέρουσα σκέψη που θεωρήθηκε τόσο φυσιολογική όσο και μέρος της υγιούς διαφορετικότητας, με βασική ιδέα ότι η σύγκρουση δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής και ότι δεν μπορεί να είναι εξαλειφθεί πλήρως, εφόσον δεν μειώνονται οι βασικές ατομικές αξίες και ο σεβασμός και επιδιώκεται ο συμβιβασμός και η ανοχή.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τους ακόλουθους εταίρους:

Πανεπιστήμιο Loughborough (Ηνωμένο Βασίλειο) – Συντονιστής

E Consultants (Νορβηγία)

Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate (Τουρκία)

AcrossLimits (Μάλτα)

People Help the People (Ιταλία)

European Social Entrepreneurship and Innovative Studies Institute (Λιθουανία)

European Learning Centre (Ισπανία)

Research Paths (Ελλάδα)

Επαφές/Επικοινωνία:

Facebook: erasmussolisproject

Website: https://solis-project.eu