Δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Certify

Η δεύτερη συνάντηση του CERTIFY διοργανώθηκε διαδυκτικά από την ATiT

Τις τελευταίες εβδομάδες  η ομάδα του CERTIFY επαναπρογραμμάτισε  μια σειρά δραστηριοτήτων λόγων των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του COVID-19 στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

H δεύτερη συνάντηση των εταίρων είχε προγραμματισθεί να διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Luigi Sturzo στη Ρώμη, κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου 2020, σε συνδυασμό με τη δεύτερη διεθνή δραστηριότητα κατάρτισης μιας ομάδας 16 ενηλίκων εκπαιδευόμενων.

Οι εταίροι συμφώνησαν να αναβάλουν τόσο τη δραστηριότητα κατάρτισης όσο και τη συνάντηση για το Φθινόπωρο του 2020 και αποφάσισαν να διοργανώσουν τη συνάντηση ψηφιακά, την οποία διοργάνωσε ο εταίρος από το Βέλγιο ΑΤιΤ.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης τηλεδιάσκεψης, οι εταίροι είχαν παραγωγικές συζητήσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό των πνευματικών προϊόντων (Intellectual outputs), ξεκινώντας από την έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος προσλήψεων στον παραγωγικό – δημιουργικό τομέα. Η έρευνα αυτή θα ολοκληρωθεί με μία αναφορά η οποία ανάμεσα στα άλλα στοιχεία θα εμπεριέχει και μια σύγκριση των δεξιοτήτων οι οποίες αποκτούνται με την ολοκλήρωση του κύκλου της τυπικής εκπαίδευσης με αυτές που απαιτούνται από την αγορά  την αγορά εργασίας στον πολιτιστικό – δημιουργικό τομέα σε κάθε μια από της έξι χώρες της κοινοπραξίας.

Επίσης, διαμορφώθηκαν δύο υποομάδες για να συντονίσουν την παραγωγή των παρακάτω πνευματικών προϊόντων (intellectual outputs).

Η ΑΤιΤ, υποστηριζόμενη από το Πανεπιστήμιο του Loughborough, το Πανεπιστήμιο De Montfort  και τη  VsI “Lyderystes ir verslo akademija”, θα έχουν την πρωτοβουλία της ανάπτυξης της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου η οποία θα χρησιμοποιείται στη δημιουργία ψηφιακών «βιογραφικών» ιστοριών, καθώς και της ανάπτυξης της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Το Πανεπιστήμιο του Loughborough υποστηριζόμενο από το Siena Art Institute, τη SPES και τη Research Paths θα εργασθούν από κοινού για να αναπτύξουν ένα εύχρηστο Εγχειρίδιο σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακών «βιογραφικών» ιστοριών.

Το Ινστιτούτο Luigi Sturzo, υποστηριζόμενο από τη Research Paths θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για να ολοκληρωθεί η Έρευνα πάνω στις εγκάρσιες δεξιότητες η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2020.