Διαδυκτιακή συνάντηση των εταίρων του προγράμματος CERTIFY

 Διαδυκτιακή συνάντηση των εταίρων του προγράμματος CERTIFY

Παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στα ταξίδια  λόγω της πανδημίας του COVID-19, η ομάδα του CERTIFY  αποφάσισε να μην αναβάλει την προγραμματισμένη συνάντηση του Βελγίου αλλά να την διεξαγάγει ψηφιακά, καθώς υπήρχαν πολλά ζητήματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν διεξοδικά. Η ανάγκη αυτή δεν μπορούσε να καλυφθεί από τις συνηθισμένες μηνιαίες ενημερωτικές ψηφιακές συναντήσεις.

Η ομάδα του CERTIFY κατά τη διάρκεια της διαδυκτιακής συνάντησής της.

Στη συνάντηση που διεξήχθη στις 14.09. 2020, διαπιστώθηκε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη  των  πνευματικών προϊόντων (intellectual outputs) και ιδιαίτερα σε σχέση με την αναφορά σχετικά με την έρευνα πεδίου που έχει διεξαχθεί. Η  σύντομη εκδοχή  της αναφοράς αυτής είναι έτοιμη για να μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων  και θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο σχετικό χώρο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://certifyproject.com/project-outputs/)

Η   Lucia Colonna ερευνήτρια Του Ινστιτούτου Luigi Sturzo παρουσίασε το τελικό προσχέδιο της αναφοράς και ανάπτυξε τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την έρευνα μέσω των ερωτηματολογίων, των συνεντεύξεις και της βιβλιογραφική έρευνας στις έξι χώρες του προγράμματος.

Ο «εννοιολογικός χάρτης» της έρευνας