Παρουσίαση του SOLIS στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 η Research Paths παρουσίασε το SOLIS σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ένα μικτό ακροατήριο από φοιτητές παιδαγωγικής, εκπαιδευτικούς, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τις έννοιες της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Οι ομιλητές εκ μέρους της Research Paths ήταν οι εξής: Δρ: Δρ Σπύρος Κόκκοτας ο οποίος μίλησε για τους στόχους και τα αποτελέσματα του SOLIS και πώς μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθεια προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και η Δρ Ευαγγελία Πάνου η οποία μίλησε για τις προκλήσεις της συμπεριληπτικής προσέγγισης στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε μια ζωντανή συζήτηση -με συντονιστή τον αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ Αθανάσιο Βέρδη- όπου κεντρικό ρόλο θέση έπαιξαν οι ψηφιακές ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαισια του SOLIS, ιστορίες που μετέφεραν τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους σχετικά με τις έννοιες της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της ευημερίας.