Καλές Διδακτικές Πρακτικές στα Μαθήματα Φυσικών Επιστημών

Πόστερ της RESEARCH PATHS για το πρόγραμμα STEM4You(th) με τίτλο «STEM4youth: Η διδασκαλία των Θετικών Επιστημών με όρους STEM (Science, Technology,Engineering, Mathematics)» στην ημερίδα «Καλές Διδακτικές Πρακτικές στα μαθήματαΦυσικών Επιστημών» που οργανώθηκε από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Ελλάδα (6 Μαΐου 2017)

 

POSTER_RESEARCHPATHS