Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στη Σιένα

Στη Σιένα της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2022 το πρώτο εκπαιδευτικό εργαστήριο  για το project CREATIVITY. Στο εργαστήριο συμμετείχαν  εκπρόσωποι από τις χώρες των εταίρων του project,δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο,  την Αυστρία τη Λιθουανία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ιταλία.

Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου  ήταν η φωτογραφία, η δημιουργική γραφή, το clowning & η ψηφιακή αφήγηση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς αυτές  οι δραστηριότητες μπορούν παιδαγωγικά να ενσωματωθούν στη διδασκαλία, ενθαρρύνοντας και να αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών.